fbpx

wczytywaniePOLITYKA PRYWATNOŚCI

Materiały podlegające prawu autorskiemu

Niniejsza strona internetowa (“Strona”) w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność CeDo Sp. Z o.o. (“CeDo”).
Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim oraz wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. Stanowią one własność lub są licencjonowane przez CeDo sp. z o.o. Podlegają one ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24 , poz. 83, z późniejszymi zmianami).
Za wyjątkiem okoliczności wyraźnie podanych poniżej, wszystkie prawa są zastrzeżone. Informacje zawarte na tej stronie umieszczone zostały wyłącznie w celach marketingowych CeDo i jej spółek stowarzyszonych. Dozwolone jest kopiowanie lub pobieranie fragmentów z zawartości strony w celach niekomercyjnych po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej CeDo. W celach komercyjnych kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, przenoszenie, ani wykorzystywanie informacji umieszczonych na tej stronie w żaden inny sposób nie jest dozwolone bez każdorazowej pisemnej zgody osoby reprezentującej CeDo.

 

Znaki zarejestrowane

Nazwa i logo CeDo, oraz wszelkie inne nazwy markowe spółek z Grupy CeDo pojawiające się na tej stronie są znakami zarejestrowanymi lub znakami prawnie zastrzeżonymi CeDo lub jej spółek stowarzyszonych; na niniejszej stronie mogą być również umieszczone znaki zarejestrowane należące do innych właścicieli. Korzystanie z żadnego z tych znaków ani też jakiegokolwiek innego znaku zarejestrowanego czy prawnie zastrzeżonego nie jest dozwolone bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony odpowiedniego właściciela znaku zarejestrowanego.

 

Wyłączenia

CeDo nie gwarantuje przydatności informacji na stronie do jakichkolwiek celów. Wszystkie informacje są oferowane bez żadnych gwarancji w stanie “tak jak jest”. CeDo nie udziela żadnych gwarancji ani nie zapewniają spełnienia żadnych warunków dotyczących podanych informacji, w tym dorozumianych gwarancji ani warunków przydatności handlowej użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich. W żadnym wypadku CeDo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku dostępu do i/lub korzystania z tej strony.
Treść i towarzyszące jej ilustracje, publikowane na tym serwerze, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje są okresowo aktualizowane. CeDo może w dowolnym czasie wprowadzić udoskonalenia i/lub zmiany w opisanych tutaj: produkcie (produktach) i/lub pozostałych informacjach.

 

Ochrona danych osobowych

CeDo w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Informujemy, iż za pośrednictwem niniejszej strony CeDo zbiera ale nie przetwarza żadnych danych osobowych. Dane są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

Użycie plików cookie

Cookies to informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną. CeDo wykorzystuje pliki cookies, aby personalizować korzystanie przez użytkownika ze Strony. Cedo może również wykorzystywać cookies, aby odnotowywać liczbę wizyt użytkownika na Stronie, jak również strony, które odwiedzał. Użytkownik może jednak w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Zamiarem CEDO nie jest wykorzystywanie cookies do pozyskiwania informacji niezwiązanych ze Stroną lub korzystaniem z niej przez użytkownika.

 

Informacje ogólne

CeDo zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności niniejszej strony lub wstrzymania dostępu użytkownika do strony i możliwości korzystania z całości lub części strony, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.